Schäferhund

Alvorleg sjukdom hos hundar

Fleire veterinærar har i dei siste vekene fått inn hundar med alvorleg diaré. Det er registrert tilfelle i Aurland melder NRK.

Årsaka til sjukdomstilfella er ikkje kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeigarar å avgrense nærkontakt mellom hundar og å halde hundar i band slik at ein har kontroll på dei.