Schäferhund

Alvorleg sjukdom hos hundar

Fleire veterinærar har i dei siste vekene fått inn hundar med alvorleg diaré. Det er registrert tilfelle i Aurland melder NRK.

Årsaka til sjukdomstilfella er ikkje kjent, men Mattilsynet anbefaler hundeeigarar å avgrense nærkontakt mellom hundar og å halde hundar i band slik at ein har kontroll på dei.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland