Turforslag - ras

Alternative ruter i Aurlandsdalen

No er det renska ned over 100 tonn stein i Ospedelen og arbeidet blir innstilt frå torsdag til og med laurdag. Besøkjande som skal gå dalen i pinsa vil difor ha eit alternativ laurdag å gå igjennom ura (stien er ikkje rydda) men det er sterkt anbefalt å gå andre alternative ruter.

Alternative ruter:

  1. Østerbø – Bjønnstigvarden – Vetlahelvete – Heimrebø – Østerbø
  2. Østerbø – Vetlahelvete – Storemuren – Haugane – Berdalen
  3. Steinbergdalen - Østerbø

For dei som absolutt vil gå igjennom; vær merksam på lydar rundt dykk og gå raskt igjennom ura. Det er berre for fjellvante folk.

Vi håpar at stien vert klar for sesongen om ca. ei veke.

Walking routes in the Aurlandsdalen

100 tonns of stone have been cleared down the hill sides by Ospedelen. The crew will stop working from Thursday and out Saturday. Visitors will have the opportunity to walk through the scree (the path is not cleared for stones) but we strongly recommend the other alternatives:

  1. Østerbø – Bjønnstigvarden – Vetlahelvete – Heimrebø – Østerbø
  2. Østerbø – Vetlahelvete – Storemuren – Haugane – Berdalen
  3. Steinbergdalen - Østerbø

For those that absolutely want to pass; listen carefully and walk quickly through the scree. This is only for visitors used to hiking in mountains.

We hope the path will be ready for the season after ca. one week.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland