Opptak av nye elevar i kulturskulen

03. april 2020

Velkomen som elev ved musikk- og kulturskulen i Aurland.

Frist for påmelding til undervisning for hausten er 20. juni kvart år.

Det er sjølvsagt mogeleg å melde seg på elles i året også, men då vert du sett på venteliste. Du vert oppteken som elev dersom me har ein lærar som har ledig plass til deg.

Musikk og kulturskulen følgjer skuleruta, men me startar opp veka etter skulestart på hausten.

Les mer

Kontaktinformasjon

Aurland musikk- og kulturskule

Tenesteleiar og rektor:
Monica Hille
Mobil 915 41 178

Postadresse:
Aurland musikk- og kulturskule
Vangen 1
5745 Aurland