Opptak av nye elevar i kulturskulen/ re-registrering av elevar

25. september 2018

Innmelding som elev i kulturskulen er mogleg. Fristen var 20. juni. Det er framleis ledige plassar på biletkunst. Oppstart nytt musikk og kulturskuleår er måndag 26. august 2019. Når du er påmeldt vil  www.speedadmin.dk  vere ei viktig side for elevar og føresatte. Her ligg all informasjon de treng om timar, stad og lærar. I tillegg får de alle beskjedar på den e-postadressa de har registrert dykk med. 

Les mer

Kontaktinformasjon

Aurland musikk- og kulturskule

Tenesteleiar:
Monica Hille
Mobil 915 41 178

Postadresse:
Aurland musikk- og kulturskule
Vangen 1
5745 Aurland