24. nov. 2020 kl. 16:47 11. mars 2020 kl. 12:48

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer

Aktuelt fra turistinformasjon

Kontaktinformasjon

Turistinformasjonen

Internett: www.sognefjord.no
E-post: post@sognefjord.no

 

Turistinformasjonen
Aurland
E-post:
aurland@sognefjord.no
Telefon:
99 23 15 00

 

Turistinformasjonen
Flåm
E-post: flam@sognefjord.no

Visit Sognefjord, fellesnummer: 99 23 15 00
 

Besøkskontor Flåm
Telefon:
99 23 15 00