Lokale tiltak

Aurland kommune er tildelt midlar til kommunalt næringsfond for å bremse effektane av korona:

https://www.aurland.kommune.no/soek-om-tilskot-fraa-kommunale-naeringsfond.6324980-155908.html

Det er og mogleg å søkje konsesjonsavgiftsfondet om midlar, tilskot skal gå til nyetablering og vidareutvikling av verksemder i Aurland kommune: https://www.aurland.kommune.no/soek-om-midlar-fraa-konsesjonsavgiftsfondet.6325077-155908.html

 

Andre nyttige lenkjer

Her er ei oversikt over ulike kompensasjonsordningar for bedrifter: https://kompensasjonsordning.no/

Her er oversikt over oppdaterte smittevernsreglar og råd til ulike bransjar i næringslivet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

NHO reiseliv følgjer situasjonen tett og har god oversikt over råd, tips og tiltak for reiselivsbransjen: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/

Innovasjon Norge har samla sine tiltak knytt til effektar av koronaviruset her: https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/