Kommunevåpen Aurland kommune

Aktivitetsrettleiar / treningskontakt

Me har ei ledig 100% fast stilling som aktivitetsrettleiar / treningskontakt. Søknadsfrist 22.07.19.


Aurland er kjend for utsiktspunktet Stegastein på Nasjonal turistveg Kommunen har i fleire år hatt prosjektstilling som treningskontakt innan rus og psykisk helse, og denne stillinga er no gjort fast.

Som aktivitetsrettleiar / treningskontakt har ein ansvar for å skape aktivitet og være instruktør for brukarar med tilbod innan rus og psykisk helse på individ og gruppenivå. Som vår aktivitetsrettleiar / treningskontakt vil du være mye ute og i aktivitet saman med brukarane. Kommunen har mellom anna nytt basseng med terapibasseng som kan nyttast.

Kommunen held på å etablere Frisklivssentral, og funksjonen som administrativ leiar for frisklivssentralen vil også bli lagt til stillinga.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland