Aurland helsetun har ulike former for aktivitet for dei som har vedtak om plass i helsetunet, til dømes:  

 • motiview, vi ser film frå nærområdet på fjernsyn (Stegastein – Vangen, Flåmsdalen )
 • streaming av konsert
 • El-sykkel - ein til to pasientar
 • vårfest, sommarfest, haustfest og julefest, vanligvis alle i lag i kantina med musikalsk innslag
 • You-tube, der me ser på tv både gamle og nye filmar frå Aurland kommune
 • andakter/songstund kvar 14. dag (bebuarar i omsorgsbustad er invitert med)
 • lesestunder
 • spelar spel, som ludo, yatzy, kortspel
 • samtalar ein-ein, ofte om eldre dagar, kva dei gjorde, mimring , samt les/ser og samtalar om bøker med lokal historie, albumar
 • handarbeid
 • aktivitet med ball/ballong
 • høyre på musikk, ofte gamle kjente sangar
 • syng i lag
 • fargelegging
 • manikyr
 • baking
 • brukar sansehagen til turar ute
 • besøk av barnehagen i Lucia dagen
 • besøk av barnehagen i 17.mai
 • kontakt med pårørande via i-pad, (face-time og liknande)

Helsetunet har også samarbeid med kulturavdelinga i kommunen:

 • mai 2021 - musikalskinnslag av Odd Jacobsen, bebuarar fekk høyre om Elias Blix og om hans liv, samt at Odd spelte på piano på mange av hans kjente sangar.
 • september 2021 – kulturell spaserstokk- besøk med kulturell innslag av fantefolk (song, musikk og tekstar av Per Sivle)
 • frå september 2021, musikkstova kvar måndag, musikk og spel med Arnt Bjørnar Eggen frå kulturskulen
 • desember 2021 – julekonsert med lærarar og elevar frå kulturskulen

Frivillig arbeid

Ynskjer du å arrangere aktivitet som frivillig, eller har idear som du har lyst å setje ut i livet, ta kontakt med oss.

Tenesteleiar for pleie og omsorg, Essi Mäki, 412 31 721.

Avdelingsleiar for helsetunet, Ingrid, F. Bekkedal, 959 84 639.