Lysmesse Vangen kyrkje

Konfirmantane deltek.
Offer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: søndag 3. desember 18:45
https://kyrkja.no/aurland