Hausttakkegudsteneste Vangen kyrkje

Utdeling av bok til 4-åringane.
Offer til TV_aksjonen - Redd Barna.
Kyrkjekaffi med utlodding.

Arrangør: KYRKJA I AURLAND
: Vangen kyrkje
Tid: sÝndag 17. september 14:00
https://kyrkja.no/aurland