ÅRSMØTE I AURLAND JAKT OG FISKELAG - DIGITALT

AJFL held årsmøte digitalt via Meet grunna korona. Saker til årsmøte må være styret i hende seinast 11.02. Det er viktig at du oppdaterer din kontaktinformasjon, særlig e-post, slik at vi kan sende deg invitasjon til møtet. I røystesaker har kun betalande medlemar reøysterett.

Arrangør: Tunde Nesbø, leiar AJFL
: Meet
Tid: torsdag 4. mars 19:00
Meeting