JEGERPRØVEKURS

Aurland jakt og fiskelag arrangerer jegerprøvekurs. Datoer er 15., 17., 22., 24. og 25.mars før påske og 12., 14., 15. og 17.april etter påske. 17/4 er utedag. Alle samlinger, unntatt den siste går på kveldstid kl 18 - 21. Me set ei avgrensing på 10 deltakarar grunna korona, så her gjeld "første mann til mølla" prinsippet. Sjå Aurland jakt- og fiskelag si nettside for meir informasjon og påmelding.

Arrangør: Tunde Nesbø, leiar AJFL
: Røde Kors huset på Onstad
Tid: mandag 15. mars 18:00
Annet