Gudsteneste - ung messe

Gudsteneste ved Gunnar Fagerbakk Eldevik. Alle konfirmantane deltek.
Takkoffer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: søndag 25. april 13:00