Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste ved Gunnar Eldevik.
Takkoffer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: lÝrdag 15. mai 11:00