Aurland pensjonistlag

Aurland pensjonistlag har tur til Walaker
hotell, Solvorn tysdag 25. august d.å.
- Orientering om historia til hotellet
- Kunstutstilling
- Varm mat
Avreise frå Flåm kl. 10.30 og frå Aurlands-
vangen kl.10.45. Pris kr. 500,- pr. pers. inkl.
buss. Vi har tinga stor buss. Etter gjeldande smittevern-
reglar har me plass til 25 personar. Me håpar
du blir med på turen. Påmeldingfrist 25. juli til
Ingebjørg Stormoen tlf. 40 72 67 69.
Alle pensjonistar er velkomne!

Arrangør: AURLAND PENSJONISTLAG
: Walaker hotell, Solvorn
Tid: tirsdag 25. august 10:30