Gudsteneste Bakka kyrkje

Gudsteneste ved John Ove Thaule.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Bakka kyrkje
Tid: torsdag 24. desember 14:00