Lysmesse i Vangen kyrkje

Gudsteneste ved Gunnar Eldevik.
Konfirmantane deltek.
Takkoffer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: KYRKJA I AURLAND
: Vangen kyrkje
Tid: lÝrdag 28. november 18:45