Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje

Konfirmasjonsgudsteneste ved John Ove Thaule.
Takkoffer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: lÝrdag 3. oktober 11:00