Gudsteneste Flåm kyrkje

Gudsteneste ved John Ove Thaule.
Deltakarar frå Lys Vaken deltek truleg i denne gudstenesta.
Takkoffer til Nye Steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Flåm kyrkje
Tid: sndag 27. september 11:00