Gudsteneste i Undredal kyrkje

Gudsteneste ved John Ove Thaule.
Det er ope for max 10-15 personar (avhengig av kor mange som elles bur saman)i tillegg til tilsette. Det vert ført liste over dei som er til stades for å avhjelpe evnt. smittesporing av Covid-19/Korona.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Undredal kyrkje
Tid: sndag 7. juni 11:00