Gudsteneste i Vangen kyrkje

Gudsteneste ved John Ove Thaule.
Det er ope for max 50 personar i tillegg til tilsette. Det vert ført liste over dei som er til stades for å avhjelpe evnt. smittesporing av Covid-19/Korona.
Takkoffer til Det norske misjonsselskap.

Arrangør: KYRKJA I AURLAND
: Vangen kyrkje
Tid: sndag 31. mai 11:00