Avlyst - Reiselivskafé

Me opplevde stor oppslutnad om reiselivskafeen vår i mars i fjor og inviterer no næringsdrivande, politikarar og innbyggjarar i Aurland til ein ny reiselivskafé. Me vil gjerne orientera litt om planar og prosjekt me jobbar med og vil også gjerne høyra litt om kva du som innbyggjar er oppteken av når det gjeld reiselivet i Aurland.
Og når det er kafé så blir det sjølvsagt også servering.

Arrangør: FLÅM AS
: Fretheim Hotel
Tid: tirsdag 17. mars 18:00
Meeting