Gudsteneste i Undredal kyrkje

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Undredal kyrkje
Tid: tirsdag 24. desember 23:00