Aurland Pensjonistlag

Aurland Pensjonistlag har tur til Steinberg-
dalshytta tysdag 10. september d.å.
Avreise frå Flåm kl. 10.45 og frå Aurlandsvangen
ca. kl. 11.00.
Presentasjon av den nye drivaren av hytta og
planer for drifta.
Matøkt. Åresal. Song og musikk.
Pris kr. 450,-. Påmelding seinast søndag
8. september d.å. til Ingebjørg Stormoen
tlf. 57632166 eller 40726769.
Velkomen til ein hyggjeleg dag!

Arrangør: AURLAND PENSJONISTLAG
: Steinbergdalshytta
Tid: tirsdag 10. september 10:45