Lysmesse i Vangen kyrkje

Lysmesse ved Beate Bondevik Lie rett etter julegrantenninga på Vangen. Konfirmantane deltek.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: lÝrdag 30. november 18:45