Aurland Songlag - oppstart øving etter sommarferien

Aurland Songlag startar opp att øvingane etter sommarferien.
Øving kvar onsdag kl 19:00 - 21:00.
Velkomen :)

Arrangør: AURLAND SONGLAG
: Aurland Barne og Ungdomsskule
Tid: onsdag 28. august 19:00
General