TEMAKAFE´ ÅLA-KREFTOMSORG

Siste temakafe´før sommaren.
Me møtes på parkeringsplass i sentrum (ved sjøen). Det blir mulegheit for ein liten rundtur i sentrum og besøk på Underdalsbui og stavkyrkja for dei som ynskjer det. Mat på Underdal brygge. Kvar enkelt bestiller det ein ynskjer. Eigenandel kr. 100,-
For meir informasjon og eventuelt samkøyring kan de ta kontakt med kreftkoordinator i Aurland, Linda Mannes, telef. 97699266

Arrangør: ÅLA-KREFTOMSORG
: Underdal
Tid: torsdag 23. mai 17:30
Meeting