Hausttakkegudsteneste i Undredal kyrkje

Gudsteneste ved Johannes Noord. Organist Stanislav Leontev.
Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med utlodning av markens grøde og meir til.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Undredal kyrkje
Tid: søndag 20. oktober 15:00