Hausttakkegudsteneste i Flåm kyrkje

Gudsteneste ved vikarprest. Organist Øystein Steinsland.
Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med utlodning av markens grøde.

Arrangør: KYRKJA I AURLAND
: Flåm kyrkje
Tid: sndag 6. oktober 11:00