Temakafe - ÅLA kreftomsorg

Ein uformell møtepllass for personar med kreft, pårørande, etterlatt og helsepersonell.
Forløpskoordinatorane i Helse Førde vil komm ao g informera om pakkeforløp i kreft.

- Servering
Vel møtt!

Arrangør: ÅLA-KREFTOMSORG
: Gamle doktorheimen, Lærdal
Tid: torsdag 25. april 18:30
Meeting