opning av symjebassenget og markering av 10 års jubileum for Aurlandshallen

Program for dagen:

Opning av symjehallen

12.00 Overtaking og offisiell opning av symjehallen
Ordførar Noralv Distad

12.00-13.00 Kaker og kaffi

13.00-16.00 Gratis aktivitetar for born, ungdom og vaksne: Symjing, boksing
treningsrom, skyting og klatring

Kiosksal i kantina i AIS ved
8.klasse

10 års markering av
Aurlandshallen

18.00 Talar ved
Ordførar Noralv Distad m fl
Flåm musikklag
Aurland songlag

19.00-20.00 Betasuppe,
gratis

20.00 Oppvarming,
Thunderstars

20.30-24.00 Skjerdals spelar til dans

Alkoholfritt arrangement for alle

Kiosksal i Aurlandshallen ved 8. klasse

Aurland Røde Kors stiller som vakter

Vel møtt !

: AIS/ Aurlandshallen, Aurland
Tid: lrdag 27. april 12:00
General