Årsmøte/oppstartsmøte for Nattevandring Aurland

Årsmøte for Nattevandring Aurland

vanlege årsmøtesaker med val
oppsett av vaktlista for sesongen 2019

Servering etter møte

: Røde kors huset
Tid: torsdag 11. april 18:00
General