Konfirmasjonsgudsteneste i Vangen kyrkje

Gudsteneste ved Johannes Noord.
Takkoffer til Nye steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Vangen kyrkje
Tid: lÝrdag 25. mai 11:00