Konfirmasjonsgudsteneste Undredal kyrkje

Gudsteneste ved Johannes Noord.
Takkoffer til Nye steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Undredal kyrkje
Tid: søndag 12. mai 11:00