Konfirmasjonsgudsteneste i Flåm kyrkje

Gudsteneste ved Johannes Noord.
Takkoffer til Nye steg - trusopplæringa i Aurland.

Arrangør: Kyrkja i Aurland
: Flåm kyrkje
Tid: lrdag 11. mai 11:00