Gudsteneste i Vangen kyrkje

Gudsteneste ved Johannes Noord.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Arrangør: KYRKJA I AURLAND
: Vangen kyrkje
Tid: søndag 10. mars 11:00