Småbarnstreff

Småbarnstreffet starter oppatt onsdag 29.08.18 kl. 12-14 på helsestasjonen.

Treffet blir kvar 2. onsdag (oddetalsveker)

Tema for treffa, sjå oppslag på helsestasjonen.

Kaffi/ te kr.10,-

: Helsestasjonen, Fjordsenteret
Tid: torsdag 1. januar