Administrasjonsutval 2019-2023

Administrasjonsutvalet er eit partsamansett utval oppretta med heimel i kommunelova § 5-2, jf. § 5-11 og del B § 4 i hovudavtalen. Utvalet skal handsame og eventuelt innstille til kommunestyret i saker som gjeld forholdet mellom kommune som arbeidsgjevar og dei tilsette.

Trygve Skjerdal (SP), leiar
David Underdal (SP), nestleiar
Audhild Rogdo (SP), medlem
Roar Hylland (AP), medlem
Jonas Ure Hylland (H), medlem 
 

Kontaktinformasjon

Politisk sekreteriat

Kristian Stråmyr
Mobil: 95 98 46 47
E-post:
Kristian Stråmyr

Besøksadresse:
Rådhuset, Kommunetorget

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland