Etter at Lærdalstunnelen opna, vart dei fire sognekommunane sør for Sognefjorden i 2001 samde om å utvikla fellesløysingar innanfor eit felles bu-, opplevings- og arbeidsområde.

Samarbeidet byggjer i hovudsak på Vertskommunemodellen. Samarbeidet kan gjelda mellom to, tre eller alle fire kommunane.

Det er no samarbeid innan:

  • IKT
  • Sak/arkiv
  • Landbrukskontor
  • Skatteoppkrevjar
  • Løn og faktura
  • Rekneskap
  • HMS
  • Legevakt