Endring i rutiner for blodprøvar og medisinlevering 

 Grunna ny avtale med bodbil vil det bli endring i rutinane for blodprøvetaking ved legekontoret og levering av medisin frå apoteket i Lærdal.  

 Frå 1. februar gjeld 

Legekontoret kan ta blodprøver for sending til laboratoriet kun tysdag, onsdag og fredag 

 Levering av medisin frå apotek  

Til Spar Aurland: Tysdag, onsdag og fredag 

Til Coop Flåm: Tysdag og fredag 

 

Dette gjeld inntil vidare. Det blir arbeidd for å få tilbake dagleg rute mellom Lærdal og Aurland.