NVE ønskjer tilbakemelding på feil og manglar i rapporten. Tilbakemeldingane vil bli gjennomgått av konsulent som har utført kartlegging og både tilbakemelding og konsulenten si vurdering vil inngå som vedlegg i den endelege rapporten som publiserast på NVE.no.

Døme på tilbakemeldingar er: 
Det fins sikringstiltak i området som ikkje er omtalt i rapporten.
Det fins tidlegare skredfareutgreiingar som ikkje er omtalt i rapporten.
Det er historiske skredhendingar som ikkje er omtalt i rapporten.
Faktafeil og feil stadnamn. 

De kartlagte områdene er:
1. Flåm
2. Åtnes – Bøen
3. Vikesland
4. Aurlandsvangen
5. Fossheim – Låvi
6. Vassbygdi
7. Skjerdal
8. Undredal
9. Melhus
10. Dyrdal
11. Bakka – Tufto
12. Hylland

Rapporten er omfattande, men vedlegga utgjer halvparten av rapporten. 

Faresonene blir innarbeida i den nye arealdelen til kommuneplanen.

Her finn du rapporten for Aurland og lenke til høyringsskjema. 

Frist for innspel er 31.januar 2023.