I tillegg kjem investeringsmidlar som vert overført frå 2022 til 2023 på pågåande prosjekt på om lag 30 mill.

Les oppdatert investeringstabell med kommentarar etter kommunestyre si handsaming her.
Les sakspapir med vedtak her.

Investeringsprosjekta som vart prioritert av kommunestyre er blant anna satsingar innan helse, kultur og idrett, samt fleire naudsynte VA-prosjekt.