I Aurland tilbyr me vaksinering ved AIS (Aurland idretts- og samfunnshus) 8. des kl 09-12.

Her kan alle over 18 år som ynskjer vaksine, møte opp.

Blir det stor etterspurnad, kan det vere aktuelt å setje opp fleire vaksinasjonsdagar.

- Føydis Gullbrå Kommuneoverlege -