1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Johannes Vinjum

Gjestegalleriet ved Galleri Vinjum

I Aurland kommune har me eit flott gjestegalleri vegg i vegg til Galleri Vinjum, som me ynskjer skal brukast som eit utstillingslokale hyppigare enn det som har vore til no.

Me i styret i Galleri Vinjum ynskjer kontakt med lokale kunstnarar, og ynskjer dei velkomne til å vise fram sitt arbeid.
Det kan vere salsutstilling eller berre ei vanleg utstilling for å vise fram arbeidet ein har gjort og gjer.
Alt innan kunst og handverk, foto, skulpturar, keramikk, biletkunst vert motteke med takk.

Ver venleg å ta kontakt med Monica Hille på kultur for nærare avtale, 91 54 11 78. Eller send oss ein epost: monica.hille@aurland.kommune.no

Helsing styret i Galleri Vinjum

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland