1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Kart over planområde flaumløp E16

Oppstartsvarsel for detaljregulering - Flaumløp E16 Hylland

Det vert med dette varsla om oppstart av planarbeid for detaljregulering - Flaumløp E16 Hylland. Statens vegvesen er forslagsstillar. 

Formålet med planen er å regulere eit område med skredfare og flaumløp tett inntil E16. Statens vegvesen har tidvis behov for å vedlikehalde og rydde flaumløpet for å hindre ras ut på E16.  

Trykk her for å lese oppstartsvarsel. 

Trykk her for å lese referat frå oppstartsmøte.

Trykk her for å sjå kart over planarbeidet.


Eventuelle merknader skal innan 10.03.2021 sendast skriftleg til:

Statens vegvesen

Pb.1010 nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

eller på e-post til: Firmapost@vegvesen.no

 

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til: Gun-Mari Ødegård tlf.97 73 88 44 eller e-post: gun-mari.odegard@vegvesen.no

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland