19. jan. 2021 kl. 13:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

Les mer
Koronavirus_2

Rapportering på smitta av Covid-19 i Aurland kommune

Legekontoret melder 08.01.21 om følgjande

 

Covid – 19

Tal testa i Aurland

Tal innlagd

Tal døde

2020

1

381 (+23)

 

 

2021

0

40

 

 

(endring fra sist i parantes)   

Aurland kommune rapporterer her på personar som oppheld seg i kommunen der det er kommunen som har ansvar for den medisinske oppfølginga. Pr i dag har ingen som har testa seg i Aurland, testa positivt. 
Kommunen har ansvar for oppfølging av ein person som oppheld seg i kommunen som testa positivt ved innreise til landet. 
Personer som er folkeregistrert og verken bur eller oppheld seg i kommunen, er ikke med i denne rapporteringa.  

 

Tenesteleiar
Guri Olsen        

Helse og Førebygging.                           

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland