1. mars 2021 kl. 09:35

Informasjon om Korona-pandemien

Me oppmodar alle om å halde seg oppdatert og følgje nasjonale råd og føringar.

 

Les mer
Brukerundersøkelse illustrasjon

Vi gjennomfører innbyggjarundersøking per telefon!

Bur du i Aurland kommune? I dei næmaste vekene kan du bli oppringt av Sentio Research Group. Sentio ringer frå eit telefonnummer i serien 61409150-6140959 eller 74605730.

Sentio Research Group kjem til å ringe 300 personar i Aurland kommune og tilby dei å vere med i ei innbyggjarundersøking via telefon. Det er sjølvsagt frivillig å vere med.

Det er Aurland kommune som har engasjert Sentio. Vi ynskjer å vite kva du meinar om heimstaden din. Kjenner du deg trygg? I kor stor grad er du nøgd med dei kommunale tenestene? Svara gjev oss kunnskap som vi treng i arbeidet med samfunnsplanen til kommunen og til arbeidet med å utvikle tenestene til innbyggjarane.

Undersøkinga blir gjennomført frå 18.01.21 og i om lag to veker framover.

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
95 98 46 00

Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland