Regn og nedbør

Mykje nedbør neste døgnet

GJELD FOR: Aurland Kommune

Tysdag vil ein stasjonær frontsone ligge over Vestlandet med stor fare for veldig våte forhold mange stader. Vi forventar midlertidig at indre områder vert skjerma frå dei aller største nedbørmengdene, men det kan likevel komme opp i 40-50 mm også lokalt i Aurland kommune, noko som må betegnast som betydelig. Mest utsatt er truleg områda mellom Gudvangen og Flåm. (lenger vest i Sogn kan det komme hele 100-120 mm)

http://varsom.no  melder om flom og jordskredfare på gult nivå for Vestlandet, men det er områda lenger vest enn Aurland som er mest utsatt.  Men ein kan ikkje utelukke at skred også kan utløysast lokalt i dei indre strøka av Sognefjorden.
 

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland