Varabrannsjef Tor Mikkel Tokvam

Stor skogbrannfare

På grunn av langvarig tørke er det stor skogbrannfare. Me oppmodar om at alle viser varsemd og unngår bruk av open eld. Brenning i - og i nærleiken av utmark er i sommarhalvåret ikkje tillete utan løyve frå brannsjefen.

Melding om brann skal gå til telefon 110.

Aurland brannvern har høg beredskap gjennom sommaren.

 

Mikkel Tokvam
Fungerande brannsjef

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland