Lensmannskontor i Aurland

Justis- og beredskapsdepartementet har vedteke at det framleis skal vera lensmannskontor i Aurland. Aurland kommune har dermed fått medhald på klagen over politidirektoratet sitt vedtak i januar om å leggja ned lensmannskontoret.

Ordførar Noralv Distad er svært glad for denne avgjerda.  Aurland kommune har gjennom heile prosessen framheva at gjennomgangstrafikk, turisme, mange tunellar  og ein krevjande natur tilseier at politiet må ha tenestestad i kommunen. Departementet har vektlagt nettopp desse tilhøva når dei no har gjort om politidirektoratet si avgjerd.

Eg har heile tida sagt at me har ei god sak, og det er flott at me no får ei avgjerd som betyr svært  mykje for tryggleiken til eigne innbyggjarar og alle dei som gjestar kommunen, seier ordføraren.

 

Ordførar Noralv Distad og lensmann Knut Arne Klingenberg
Ordførar Noralv Distad og lensmann Knut Arne Klingenberg
Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinformasjon

Aurland kommune
sentralbord:

Tlf. 57 63 29 00 
SMS 95 98 46 49

Teknisk vakt utanom kontortid:
57 63 29 05


Beredskap

Besøksadresse:
Vangen 1

Postadresse:
Aurland kommune
Vangen 1
5745 Aurland